شرایط استرداد مواقع بحرانی

استرداد کامل هزینه‌ی بلیت پروازهای لغو شده حق شماست.
پرداخت این هزینه به طور کامل وظیفه‌ی ما و تمامی شرکت‌های هواپیمایی‌ست.

بر اساس قانون اقامت در شرایط بحرانی، ماده ۱۲، چنانچه به علت خاصی، رخدادها، بلایای طبیعی، دلایل امنیتی و حوادثی که خارج از کنترل و اراده‌ی دو طرف باشد رخ دهد، رزرو انجام‌شده لغو می‌شود و وجوه دریافتی باید عینا مسترد گردد.

شرایط استرداد بلیط بدون کسر جریمه بر اساس ابلاغیه‌های رسمی

شیوع کرونا باعث شد که بسیاری از سفرهای گردشگران با مشکل مواجه شود. شرکت‌های هواپیمایی هم به مرور شروع به انتشار ابلاغیه‌هایی کرده‌اند که به مسافرین مربوط می‌شود. در ادامه همراه باشید تا از شرایط کنسلی و استرداد بلیط خود مطلع شوید.

هواپیمایی ایرتور

تنها بلیط‌هایی با تاریخ صدور ۶ اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۱۲ فروردین ماه است، بدون هیچ‌گونه جریمه کنسل می‌شود. بلیط‌هایی که پس از تاریخ ۸ اسفند خریداری شده‌اند را باید حداکثر ۱۲ ساعت قبل از پرواز مسترد کنید.


هواپیمایی آتا

تنها بلیط‌هایی با تاریخ صدور ۶ اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین۶ اسفند تا ۱۵ فروردین است، بدون جریمه کنسل می‌شود. اگر بلیط شما شرایط ذکر شده را ندارد، همانند شرایط عادی، مبلغ بلیط پس از استرداد با کسر جریمه واریز خواهد شد. برای مطلع شدن از میزان جریمه، به جدول روی بلیط خود مراجعه کنید.


هواپیمایی وارش

تنها بلیط‌هایی با تاریخ صدورقبل از۶ اسفند ماه و تاریخ پرواز بین ۶ تا ۲۶ اسفند ماه بدون جریمه امکان استرداد دارند. باید حداقل ۸ ساعت قبل از پرواز استرداد در سایت ثبت شده باشد تا مبلغی از شما کسر نشود.


هواپیمایی معراج

تنها بلیط‌هایی با تاریخ پرواز  بین ۷ تا ۲۰ اسفند، امکان استرداد دارند. تا۲۴ ساعت قبل از پرواز استرداد آنها باید ثبت شود، در این صورت بدون جریمه کنسل می‌شوند. معراج به تاریخ صدور اهمیتی نمی‌دهد. اگر بلیط شما شرایط ذکر شده را ندارد، همانند شرایط عادی، مبلغ بلیط پس از استرداد با کسر جریمه واریز خواهد شد. برای مطلع شدن از میزان جریمه، به جدول روی بلیط خود مراجعه کنید.


هواپیمایی ایران ایر

تنها بلیط‌هایی با تاریخ صدور در روز ۶ اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۱۲ فروردین ماه است، بدون جریمه کنسل می‌شود. اگر بلیط شما شرایط ذکر شده را ندارد، همانند شرایط عادی، مبلغ بلیط پس از استرداد با کسر جریمه واریز خواهد شد. برای مطلع شدن از میزان جریمه، به جدول روی بلیط خود مراجعه کنید.


هواپیمایی زاگرس

تنها بلیط‌هایی با تاریخ صدور  قبل از ۵ اسفند ماه  و تاریخ پرواز  بین ۵ اسفند تا ۱۵ فروردین امکان استرداد بدون جریمه دارند. این بلیط‌ها باید تا تاریخ ۱۳ اسفند باطل شوند. اگر مسافر قبل از ساعت پرواز استرداد خود را در سایت ثبت کرده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.


هواپیمایی کاسپین

تنها بلیط‌هایی با تاریخ صدور قبل از ۱ اسفند ماه و تاریخ پرواز بعد از ۱ اسفندامکان استرداد بدون جریمه دارند. اگر مسافر قبل از ساعت پرواز استرداد خود را در سایت ثبت کرده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود. 


هواپیمایی قشم

تنها بلیط‌هایی با تاریخ صدور قبل از ۶ اسفند ماه امکان استرداد بدون جریمه دارند. اگر مسافر قبل از ساعت پرواز استرداد خود را در سایت ثبت کرده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.


ماهان

بلیط‌هایی که پیش از ۵ اسفند ماه برای تاریخ ۶ اسفند تا ۱۵ فروردین رزرو شده باشند، امکان استرداد بدون کسر جریمه را دارند. اگر بلیط شما شرایط ذکر شده را ندارد، همانند شرایط عادی، مبلغ بلیط پس از استرداد با کسر جریمه واریز خواهد شد. برای مطلع شدن از میزان جریمه، به جدول روی بلیط خود مراجعه کنید.


سپهران

بلیط‌هایی که پیش از تاریخ ۶ اسفند رزرو شده باشند و تاریخ آن‌ها بعد از ۷ اسفند است بدون کسر جریمه مسترد خواهند شد. لازم است که پیش از ۱۰ اسفند حتما این بلیط‌ها را مسترد کنید.


کیش ایر

بلیط‌هایی که پیش از تاریخ ۵ اسفند رزرو شده باشند و بازه زمانی آن‌ها بین ۵ تا ۱۷ اسفند است امکان استرداد بدون کسر جریمه را دارند. بلیط‌های خارج از این بازه و شرایط به شکل عادی استرداد خواهند شد.


هواپیمایی کارون

تمامی بلیط‌هایی که تا تاریخ ۶ اسفند ماه صادر شده‌اند بدون کسر جریمه مسترد خواهند شد. بلیط‌های NOSHO چنین شرایطی را ندارند


فلای دبی

تمامی پروازهای به مقصد امارات تا اطلاع ثانوی لغو شده. می‌توانید بلیط خود را بدون کسر جریمه استرداد کنید.ایرعربیا

تمامی پروازهای ایرعربیا در مسیر تهران، مشهد، شیراز و لار از تاریخ ۶ اسفند تا اصلاع ثانویه لغو شده. در صورت استرداد، تمامی مبلغ بدون کسر جریمه بازگردانده خواهد شد.


عمان ایر

تمامی پروازهای عمان ایر در مسیر مسقط-تهران-مسقط از تاریخ ۶ اسفند تا اطلاع ثانویه لغو شده. در صورت استرداد تمامی مبلغ بدون کسر جریمه بازگردانده خواهد شد.

استرداد بلیط پروازهای داخلی

از ۳۰ دقیقه قبل به بعد از پرواز

تا ۳۰ دقیقه قبل از پرواز

تا ۳ ساعت قبل از پرواز

تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز

تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز

رده کلاس

شرکت هواپیمایی

۵۰%

۳۰%

D I Z A


آسمان

۶۰%

۴۰%

U W R X V M Q N Y S O

70%

50%

H L K B

100%

E

100%

N RK

قشم

۵۰%

۳۰%

۱۰%

۵%

سایر کلاس ها

۶۰%

۵۰%

۳۰%

کلیه کلاس ها

آتا

%۶۵دو ساعت مانده

۵۰%

۳۰%

کلیه کلاس ها

کارون

۵۰%

۴۰%

۳۰%

۲۰%

Y R V Z L M A I P F K D N

تابان

۱۰۰%

B W J S O Q E U H X

%40 به بعد

%۲۰ تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز

J C Y H V R D

کیش ایر

%۵۰ به بعد

%۲۰ تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز

Q M N L O

50%

30%

R P H S X N W Q Z J


کاسپین

۷۰%

۴۰%

M

80%

50%

L K

100%

I D U F A V

%50 به بعد

%۳۰ تا ۴ ساعت قبل

تا ۷۲ ساعت قبل

H M


جارعم

%۶۰ بع بعد

%۴۰ تا ۴ ساعت قبل

تا ۷۲ ساعت قبل

B

%70 به بعد

%۵۰ تا ۴ ساعت قبل

تا ۷۲ ساعت قبل

Y

100%

promotion(P)

30%

20%

15%

10%

Z X F


زاگرس

۴۰%

۳۰%

۲۰%

۱۵%

I T U A

50%

40%

30%

25%

B D E S

70%

50%

40%

35%

M N R

80%

60%

50%

45%

H Q L

100%

50%

P V Y K

100%

W

80%

60% تا یک روز قبل

۵۰% تا دو روز قبل

۴۰%

M V U P S R


وارش

۹۵%

۸۰% تا یک روز قبل

۷۰% تا دو روز قبل

۶۰%

W L K Q Y N H I

از ۲ ساعت پیش از پرواز تا زمان پرواز و بعد ۵۰%

۳۰% تا دو روز قبل

۱۰%

UU VV MM LL KK QQ PP SS

RR WW

100%

NN II HH

%50 به بعد

%۴۰ تا ۵ ساعت قبل

۳۰%

۲۰%

۵۰۰.۰۰۰ تومان و بالاتر


ایرتور

%۶۰ به بعد

%۵۰ تا ۵ ساعت قبل

۴۰%

۳۰%

۳۰۰.۰۰۰ – ۴۹۹.۰۰۰ تومان

%۷۰ به بعد

%۶۰ تا ۵ ساعت قبل

۴۰%

۳۰%

۱۵۵.۰۰۰ -۲۹۹.۰۰۰ تومان

%۸۰ به بعد

%۷۰ تا ۵ ساعت قبل

۴۰%

۳۰%

۱۵۴.۰۰۰ تومان و پایین تر

%۸۰ به بعد

%۶۰ تا ۴ ساعت قبل

۴۰%

۲۰%

کلیه کلاس ها

ساها

۴۸ ساعت مانده به پرواز ۳۰%

۲۴ ساعت مانده به پرواز ۴۰%

۱۲ ساعت مانده به پرواز ۵۰%

۴۸ ساعت مانده به پرواز ۳۰%

حداکثر تا هفته به بعد از پرواز ۷۵%

کلیه کلاس ها

سپهران

۱.جرایم و نرخ های فوق برای پروازهای خارجی معتبر نیست.


تذکرات

۲.جریمه ۳۰% هواپیمایی آتا تا ۲۴ ساعت قبل از پروازمعتبر می باشد.

آیا پروازهای خارجی را می‌توان بدون جریمه کنسل کرد؟

برخی از ایرلاین‌های خارجی امکان استرداد بدون کسر جریمه را فراهم کرده‌اند. البته این مسئله در مورد تمامی آن‌ها صادق نیست.


دیگر مطالب ما در حوزه گردشگری را در مجله گردشگری ایسفر مطالعه نمایید و نقطه نظرات خود را با ما در میان بگذارید

نظرت چی بود؟!

ایسفر را دنبال کنید @esafarcom

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .