مسافرت هوایی و انسولین

مسافرت هوایی و انسولین
مسافرت هوایی و انسولین

در گذشته سفر به خارج با انسولین مشکلات زیادی را برای بیماران دیابتی ایجاد می‌کرد. علی الرغم قوانین امنیت پرواز امروزه مسافرین در کیف دستی همراه خود می توانند انسولین حمل کنند. نامه از پزشک ضروری است و در آن باید لزوم حمل انسولین و سرنگ مربوطه به طور شفاف توضیح داده شود. این نامه باید لزوم استفاده از انسولین توسط بیمار را به طور شفاف توضیح بدهد و مسافر هم باید دارو را به ماموران امنیت پرواز نشان بدهد. اگر دچار مشکلی شدید باید به مدیران بالاتر اطلاع دهید.

چرا نباید انسولین خود را به بخش حمل بار هواپیما بسپارم؟

تحقیقات در شرکت های تولید کننده انسولین نشان می‌دهند که حمل انسولین در قسمت بار هواپیما در ارتفاعی که پرواز انجام می گیرد، باعث منجمئد شدن آن می‌شود.

چگونه می‌شود مطمئن شد که انسولین صدمه دیده است؟

باید ببینید آیا در داروی شما ذرات کریستال وجود دارد یا خیر. در صورت مشاهده باید دارو را دور ریخت.

آیا باید انسولین را به خدمه پرواز تحویل داد؟

بعضی ازهواپیمایی‌ها برای حمل دارو در کابین دارای شیوه نامه خاصی هستند که در آن از مسافرینی که دارو به همراه دارند خواسته می‌شود که آن را تحویل خدمه بدهند.

آیا به من با انسولین‌ و سوزن‌ها اجازه پرواز می‌دهند؟

به هر حال ارزش این را دارد که برای مطمئن شدن از سیاست شرکت هواپیمایی در این مورد قبل از پرواز با آنها تماس گرفته شود. در انگلستان این گونه بیماران دارای کارت هویت مخصوص هستند.

منبع: Diabetes.co.uk

نظرت چی بود؟!