مقررات سفر به انگلیس

🔹 داشتن پاسپورت اتحادیه اروپا، انگلیس، آمریکا و کانادا

🔹 دارا بودن اقامت و کارت اقامت انگلیس

🔹 مسافران دارای اقامت دائم که بیش از ۲ سال خارج از انگلیس اقامت داشته‌اند و مجوز آنان ابطال شده، اجازه انجام پرواز به انگلیس را نخواهند داشت.

🔹 ویزای معتبر انگلیس؛ مسافران با ویزای توریستی می‌بایست بلیت رفت و برگشت خریداری نمایند.

🔹 تمامی مسافران بالای ۱۲ سال در پروازهای ورودی به انگلستان می‌بایست در محدوده ۴۸ ساعت مانده به پرواز آزمایش PCR در یکی از مراکز تأیید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در لینک زیر انجام داده  و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.

https://health.behdasht.gov.ir

🔹 مسافران پس از ورود به این کشور به مدت ۱۰ روز قرنطینه خانگی خواهند شد.

🔹 تمامی مسافران قبل از سفر به کشور انگلیس می‌بایست فرم خوداظهاری اعلام شده در لینک ذیل را تکمیل نموده و پس از دریافت QR کد، کپی آن را به همراه داشته باشند.

 🔹 مسافران دارای کارت واکسن صادره در ایران می‌بایست تست روز دوم و هشتم را در لینک زیر خریداری نمایند. 

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

🔹 مسافران دارای کارت واکسیناسیون صادره در کشورهای اعلام شده در لینک ذیر که از آخرین نوبت واکسن فایزر یا مدرنا یا آسترازنکا یا جانسون و یا سینوفارم آنها ۱۵ روز گذشته باشد و مسافران ۱۲ تا ۱۸ سال مقیم کشورهای اعلام شده در لینک زیر، از انجام تست PCR قبل از پرواز، رزرو تست روز هشتم و قرنطینه خانگی در کشور انگلیس معاف خواهند بود.  

https://www.gov.uk/guidance/countries-with-approved-covid-19-vaccination-programmes-and-proof-of-vaccination

نظرت چی بود؟!